Wiki

Leap year là gì? Tìm hiểu chi tiết về năm nhuận

Mất khoảng 365,25 ngày để Trái đất quay quanh Mặt trời — một năm mặt trời. Chúng tôi thường làm tròn số ngày trong một năm dương lịch thành 365. Để bù cho phần ngày bị thiếu, chúng tôi thêm một ngày vào lịch của mình khoảng bốn năm một lần. Đó là năm nhuận.

Năm nhuận (Leap year) là gì?

Trong một năm bình thường, nếu bạn tính tất cả các ngày trong lịch từ tháng 1 đến tháng 12, bạn sẽ tính được 365 ngày. Nhưng khoảng bốn năm một lần, tháng Hai có 29 ngày thay vì 28. Vì vậy, có 366 ngày trong năm. Đây được gọi là năm nhuận.

Tại sao chúng ta có năm nhuận (Leap year)?

Một năm là khoảng thời gian cần thiết để một hành tinh quay quanh ngôi sao của nó một lần. Một ngày là lượng thời gian mà một hành tinh cần để hoàn thành một vòng quay trên trục của nó.

Trái đất mất khoảng 365 ngày và 6 giờ để quay quanh Mặt trời. Trái đất mất khoảng 24 giờ — 1 ngày — để quay quanh trục của nó. Vì vậy, năm của chúng tôi không phải là một số ngày chính xác.

Do đó, hầu hết các năm, chúng ta làm tròn số ngày trong một năm xuống còn 365. Tuy nhiên, phần còn lại của một ngày không biến mất. Để đảm bảo rằng chúng tôi tính phần thừa đó của một ngày, chúng tôi thêm một ngày vào lịch khoảng bốn năm một lần. Đây là một bảng để cho thấy nó hoạt động như thế nào:

NămNgày trong nămNăm nhuận?
2017365Không
2018365Không
2019365Không
2020366Đúng

Vì chúng ta đã trừ đi khoảng 6 giờ — hoặc ¼ ngày — từ các năm 2017, 2018 và 2019, nên chúng ta phải bù vào khoảng thời gian đó vào năm 2020. Đó là lý do tại sao chúng ta có ngày nhuận!

Năm nhuận có thực sự quan trọng?

Năm nhuận rất quan trọng để năm dương lịch của chúng ta khớp với năm dương lịch — lượng thời gian cần thiết để Trái đất thực hiện một chuyến đi quanh Mặt trời. Trừ đi 5 giờ, 46 phút và 48 giây trong một năm có vẻ không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu bạn cứ trừ đi gần 6 giờ mỗi năm trong nhiều năm, mọi thứ thực sự có thể trở nên rối tung.

Ví dụ: nói rằng tháng 7 là tháng mùa hè ấm áp ở nơi bạn sống. Nếu chúng ta không bao giờ có năm nhuận, thì tất cả số giờ bị thiếu đó sẽ cộng lại thành ngày, tuần và thậm chí là tháng. Cuối cùng, trong vài trăm năm nữa, tháng 7 sẽ thực sự diễn ra trong những tháng mùa đông lạnh giá!

Các hành tinh khác có năm nhuận không?

Đúng! Năm nhuận xảy ra do quỹ đạo của một hành tinh quanh Mặt trời (năm) và chuyển động quay quanh trục của nó (ngày) không hoàn toàn thẳng hàng. Điều này đúng với hầu hết các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta.

Chẳng hạn, sao Hỏa có nhiều năm nhuận hơn các năm bình thường! Một năm trên sao Hỏa là 668 sols, hay ngày sao Hỏa. Tuy nhiên, phải mất 668,6 sols để sao Hỏa quay quanh Mặt trời. Vì vậy, đôi khi bạn sẽ phải thêm sol để giúp lịch bắt kịp. Trong khoảng thời gian 10 năm, bốn năm sẽ có 668 sols và sáu năm sẽ là năm nhuận với 669 sols.

5/5 - (1 bình chọn)
Source
https://spaceplace.nasa.gov/leap-year/en/

Related Articles

Back to top button