Wiki

Line Manager là gì? Định nghĩa & Ví dụ về Line Manager

Người quản lý tuyến giám sát các nhân viên khác và hoạt động của một doanh nghiệp trong khi báo cáo cho người quản lý cấp cao hơn. Họ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp, giám sát và quản lý công nhân hàng ngày và đóng vai trò là cầu nối giữa nhân viên và quản lý cấp trên.

Tìm hiểu thêm về công việc của Line Manager là gì?, vai trò của họ trong tổ chức và cách họ khác với người quản lý dự án.

Line Manager là gì?

Line Manager có tên gọi khác như: Quản lý trực tiếp, quản đốc, trưởng nhóm

Line Manager chịu trách nhiệm quản lý nhân viên và tài nguyên để đạt được các mục tiêu chức năng hoặc tổ chức cụ thể. Một số trong số này bao gồm:

 • Tuyển dụng và thuê nhân tài để lấp đầy các vị trí trong nhóm
 • Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên mới
 • Đào tạo chéo nhân viên để đảm bảo luân chuyển công việc và giảm thiểu khoảng cách về phạm vi công việc
 • Cung cấp phản hồi huấn luyện và hiệu suất cho tất cả các thành viên trong nhóm
 • Giao tiếp và đảm bảo sự hiểu biết về các mục tiêu chức năng hoặc bộ phận
 • Đo lường các chỉ số và hiệu suất của cá nhân và nhóm so với các mục tiêu và theo dõi tiến độ
 • Xác định nhu cầu thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết
 • Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho tất cả các quy trình trong nhóm của họ
 • Đánh giá hiệu suất tổng thể của nhóm và cá nhân và đưa ra đánh giá hiệu suất
 • Tham gia và phối hợp với các nhà quản lý tuyến khác trong toàn tổ chức
 • Cung cấp các báo cáo về năng suất và các chỉ số hiệu suất khác cho quản lý cấp cao

Một phần nhỏ trong công việc của Line Manager là đảm bảo rằng các nhân viên báo cáo cho họ đang thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và hiệu quả. Các kỹ năng quan trọng mà Line Manager cần có bao gồm giao tiếp hiệu quả, lắng nghe tích cực, khả năng ưu tiên và ủy thác nhiệm vụ, khả năng lãnh đạo và tổ chức.

Rate this post

Related Articles

Back to top button